Background Image

samo en de andere

image

OSCAR… PER TUTTI onlus

De vereniging "OSCAR… PER TUTTI onlus" werd officieel opgericht op het notariskantoor Macchi van Legnago op 23 februari 2007 met als doel de inzameling van de nodige fondsen bestemd om het onderzoek op oncologisch gebied te promoveren en te organiseren, middels initiatieven en manifestaties, met de persoonlijke en vrijwillige inzet van de leden.

Het hoofddoel is de financiering van waardevolle onderzoeksprojecten middels STUDIEBEURZEN bestemd voor de professionele specialisatie van geneesheren-onderzoekers. Hiervoor zullen we samenwerken met de reeds bestaande verenigingen, zoals AIRC- Italiaanse Vereniging voor het Onderzoek van Kanker, een instelling die actief is in het promoveren van het onderzoek sinds 1965 en die zich mag beroemen op 2.000.000 leden in heel Italië en jaarlijks circa 150 jaarlijkse/tweejaarlijkse/driejaarlijkse studiebeurzen ter beschikking stelt.

De studiebeurzen die we zullen financieren zullen gewijd worden aan Oscar... maar niet alleen… ook aan alle personen die geen geluk gehad hebben en die, zoals hij en wij, zich hebben moeten confronteren met kanker en verloren hebben. Onze wens is dat deze verschrikkelijke ziekte overwonnen kan worden en dat de komende generaties ons leed niet meer moeten beleven.

 

De minimum financiering voor een studiebeurs vandaag bedraagt € 20.000 per jaar: een eenvoudig en belangrijk idee. Een idee waarvan we hopen dat het zich steeds meer zal verspreiden middels talrijke andere personen die zoals wij de herinnering aan dierbare personen levend willen houden door een som te investeren, klein of groot dat is niet belangrijk, voor projecten van medisch onderzoek, die erop gericht zijn het lichamelijke lijden te verlichten en een ziekte te overwinnen die vandaag nog geen hoop laat, opdat ze nuttig moge zijn … VOOR IEDEREEN.

Er werd een lopende rekening Nr. 050570 493868 geopend bij de BANCA POPOLAREDI VICENZA filiaal van Bonavigo (ABI 5728 CAB 60060 CIN V) – [ swift/bic : BPVI IT 22050 ]- (fiscale code 91015970238) op naam van de vereniging “OSCAR… PER TUTTI” waar zowel de individuele bijdragen als de opbrengst van verschillende initiatieven voor de inzameling van fondsen (feesten, sportwedstrijden, concerten, congressen…) kunnen gestort worden. Iedere schenker die dit wenst zal zijn naam ingeschreven zien in de lijst van de leden en zal regelmatig ingelicht worden over het bedrag van de ingezamelde som en over de initiatieven. 

Bijkomende inlichtingen kunnen aangevraagd worden door te schrijven naar de Vereniging “Oscar…per tutti onlus” , via Canton 2 - 37040 Bonavigo (Verona) - Italy, of door een e-mail te sturen naar: oscarpertuttionlus@samo.it

 
STATUS ORDINE / MAGAZZINO STATUS ORDINE / MAGAZZINO